สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561 [ 3 มี.ค. 2561 ]
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ม.3 บ้านตลาด ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี จากบ้านสัสดีไปถนนสายหลักบ้านตลาด [ 26 ก.พ. 2561 ]
3 แผนผั้งขั้นตอนการ/การตอบเรื่องร้องเรียนประชาชน [ 15 ก.พ. 2561 ]
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ [ 5 ก.พ. 2561 ]
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนร่วมใจพัฒนา ทางไปที่สาธารณะ [ 7 พ.ย. 2560 ]
7 ประกาศเทศบาลตำบลตลาดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมซ่อมแซมถนน ถนน ม.7 บ้านหนองตะคลอง [ 27 ต.ค. 2560 ]
8 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลเทศบาลตำบลตลาด [ 27 ต.ค. 2560 ]
9 ประกาศเผยแรพแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 ก.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19