สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 ต.ค. 2557 ]
2 ประกาศสอบราคาซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal บ้านหนองตะคลอง-บ้านราษฎร์ประสงค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา [ 14 ต.ค. 2557 ]
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ [ 13 มิ.ย. 2557 ]
4 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 21 มี.ค. 2557 ]
5 รับสมัครนักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 6 มี.ค. 2557 ]
6 ขอเชิญร่วมรณรงค์สัปดาห์ รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 3 ม.ค. 2557 ]
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ [ 7 ส.ค. 2556 ]
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 19 มี.ค. 2556 ]
10 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ [ 8 ม.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14