สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 4 มิ.ย. 2562 ]
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ [ 30 พ.ค. 2562 ]
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก2562 ไตรมาสที่2 [ 4 เม.ย. 2562 ]
4 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 25 ม.ค. 2562 ]
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือก 2562 ไตรมาสที่1 [ 15 ม.ค. 2562 ]
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 บ้านบุ ชุมชนวัดโคกตลาด ซอยสวนป่า [ 9 ม.ค. 2562 ]
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสำราญชื่น 2 บ้านบุ หมู่ 1 ชุมชนวัดโคกตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอยหนองจาน หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลตลาด [ 9 ม.ค. 2562 ]
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22