เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ .2567 [ 9 เม.ย. 2567 ]42
2 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]50
3 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 25 ก.ย. 2566 ]40
4 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 7 ส.ค. 2566 ]36
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 25 ก.ค. 2566 ]48
6 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ) [ 17 เม.ย. 2566 ]67
7 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2565 ]65
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2565 ]67
9 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 5 ต.ค. 2565 ]85
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 5 ต.ค. 2565 ]79
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]80
12 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]121
13 ประกาศผลคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 [ 5 เม.ย. 2565 ]66
14 สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]187
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 16 มี.ค. 2565 ]180
16 บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 16 มี.ค. 2565 ]182
17 บัญชีโครงการแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]177
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]200
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2564 ]178
20 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลตลาด 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]207
 
หน้า 1|2