เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การขออนุญาตถมดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]184
22 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]199
23 การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]167
24 การรับชำระค่าขยะ [ 13 พ.ย. 2561 ]174
25 การจัดการขยะมูลฝอย [ 13 พ.ย. 2561 ]164
26 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 พ.ย. 2561 ]165
27 การจัดตั้งตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]166
28 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2561 ]171
29 การรับชำระค่าธรรมการจัดเก็บขยะ [ 13 พ.ย. 2561 ]172
30 รับนักเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]181
31 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 13 พ.ย. 2561 ]104
 
|1หน้า 2