เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]166
2 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]167
3 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]148
4 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]165
5 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]139
6 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]168
7 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]138
8 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]137
9 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]139
10 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]141
11 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]148
12 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]147
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]173
14 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]148
15 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 พ.ย. 2561 ]141
16 การขออนุญาตขุดดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]138
17 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 13 พ.ย. 2561 ]145
18 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]141
19 การขออนุญาตถมดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]140
20 ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ [ 13 พ.ย. 2561 ]146
 
หน้า 1|2