เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]52
2 คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]48
3 กระบวนงานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 13 พ.ย. 2561 ]239
4 การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]255
5 การขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]235
6 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 13 พ.ย. 2561 ]245
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 13 พ.ย. 2561 ]207
8 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน [ 13 พ.ย. 2561 ]253
9 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 13 พ.ย. 2561 ]207
10 การรับชำระภาษีที่ดิน ตาม พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 13 พ.ย. 2561 ]207
11 การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 พ.ย. 2561 ]208
12 การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลตลาด [ 13 พ.ย. 2561 ]221
13 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]208
14 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 13 พ.ย. 2561 ]215
15 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]234
16 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 13 พ.ย. 2561 ]206
17 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร [ 13 พ.ย. 2561 ]219
18 การขออนุญาตขุดดิน [ 13 พ.ย. 2561 ]209
19 ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร [ 13 พ.ย. 2561 ]210
20 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ [ 13 พ.ย. 2561 ]210
 
หน้า 1|2