สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 22 พ.ค. 2563 ]
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
3 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
4 การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
5 ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 -2565 [ 14 มิ.ย. 2562 ]
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2560 - 2562 [ 27 พ.ค. 2559 ]
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 26 มิ.ย. 2558 ]
8 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2553-2556 [ 9 ก.พ. 2553 ]