เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 9 [ 12 ม.ค. 2565 ]122
42 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]151
43 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]89
44 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]48
45 บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]190
46 บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน [ 29 ต.ค. 2564 ]132
47 บัญชีโครงการเกินศักยภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 29 ต.ค. 2564 ]144
48 ภาพการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2564 ]42
49 ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ [ 29 ต.ค. 2564 ]82
50 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]106
51 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2564 ]103
52 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2563 ]109
53 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 30 พ.ย. 2563 ]110
54 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]102
55 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 8 [ 16 พ.ย. 2563 ]106
56 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]106
57 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 24 ส.ค. 2563 ]106
58 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]115
59 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 10 ส.ค. 2563 ]110
60 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 31 ก.ค. 2563 ]102
 
|1|2หน้า 3|4|5