เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 12 [ 20 ก.ย. 2565 ]51
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]76
23 บัญชีโครงการ พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 13 ก.ย. 2565 ]85
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 61 - 65 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]144
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2565 ]131
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]153
27 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 15 มิ.ย. 2565 ]126
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2565 ]167
29 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 13 มิ.ย. 2565 ]110
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 27 พ.ค. 2565 ]166
31 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 27 พ.ค. 2565 ]127
32 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 10 พ.ค. 2565 ]108
33 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 10 พ.ค. 2565 ]116
34 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 11 [ 11 ก.พ. 2565 ]169
35 บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 11 [ 11 ก.พ. 2565 ]171
36 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 10 [ 10 ก.พ. 2565 ]173
37 บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 10 [ 10 ก.พ. 2565 ]174
38 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 31 ม.ค. 2565 ]112
39 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 31 ม.ค. 2565 ]115
40 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข ฉบับที่ 9 [ 12 ม.ค. 2565 ]118
 
|1หน้า 2|3|4|5