เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 7 [ 14 พ.ค. 2567 ]7
2 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 24 เม.ย. 2567 ]10
3 แผนการดำเนินงาน ทต.ตลาด พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 11 เม.ย. 2567 ]14
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 [ 9 เม.ย. 2567 ]13
5 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 9 ม.ค. 2567 ]41
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 6 [ 9 ม.ค. 2567 ]21
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 15 พ.ย. 2566 ]27
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลตลาด 2566 - 2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2566 ]57
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]135
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 - 70 แก้ไข ฉบับที่ 5 [ 5 ม.ค. 2566 ]169
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]79
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขฉบับที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2565 ]125
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]67
14 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 [ 18 พ.ย. 2565 ]84
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]79
16 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 [ 17 พ.ย. 2565 ]99
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 21 ต.ค. 2565 ]115
18 แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 20 ต.ค. 2565 ]128
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]89
20 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5