เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]4
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]109
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]119
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ [ 18 มี.ค. 2565 ]134
5 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 ธ.ค. 2564 ]154
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]147
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2564 ]145
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 20 ม.ค. 2564 ]140
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]145
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]148
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 10 มิ.ย. 2563 ]142
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]137