เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมกับรายงานผลก่ารตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมกับรายงานผลก่ารตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    เอกสารประกอบ

รายงานการเงินประจำปี 2565 พร้อมกับรายงานผลก่ารตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ