สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การวางแผนอัตรากำลังคน [ 19 มิ.ย. 2563 ]
2 ผู้ผ่านการสรรหาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 19 มิ.ย. 2563 ]
3 ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 มิ.ย. 2563 ]
4 ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลตลาด [ 19 มิ.ย. 2562 ]
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 10 มิ.ย. 2562 ]
6 การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 30 มิ.ย. 2561 ]