สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
การป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 17 ก.พ. 2562 ]
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2562 ]
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 22 พ.ย. 2561 ]
5 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2561 ]
6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 19 ต.ค. 2561 ]
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ [ 16 ต.ค. 2561 ]
8 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 18 เม.ย. 2561 ]
9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 15 ก.พ. 2561 ]
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ต.ค. 2560 ]
 
|1หน้า 2|3