เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ประเมินความพึงพอใจ


รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ