เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ