เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
งานบริหารงานบุคคล


คู่มือสมรรถนะหลัก

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสมรรถนะหลัก

    เอกสารประกอบ

คู่มือสมรรถนะหลัก
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ