เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
ฐานข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา เทศบาลตำบลตลาด


ฐานข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา / ลานเครื่องออกกำลังกาย เทศบาลตำบลตลาด

    รายละเอียดข่าว

ฐานข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา / ลานเครื่องออกกำลังกาย เทศบาลตำบลตลาด

บ้านบุ หมู่ที่ 1 

 • ลานกีฬา
 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านบุ หมู่ที่ 2 

 • ลานกีฬา
 • สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านตลาด หมู่ที่ 3 

 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 

 • ลานกีฬา
 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 

 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 

 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 

 • ลานเครื่องออกกำลังกาย

บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 

 • ลานเครื่องออกกำลังกาย
 • ลานกีฬา

     เอกสารประกอบ

ฐานข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา / ลานเครื่องออกกำลังกาย เทศบาลตำบลตลาด
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ