เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2560 ]223
22 เทศบัญญัติ2560 น.1-24 [ 27 ก.ย. 2559 ]161
23 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]182
24 เทศบัญญัติ2560 ข้อ 25-52 [ 27 ก.ย. 2559 ]170
25 เทศบัญญัติ2560 สำนักปลัด [ 27 ก.ย. 2559 ]169
26 เทศบัญญัติ2560กองคลัง [ 27 ก.ย. 2559 ]174
27 เทศบัญญัติ2560 กองช่าง [ 27 ก.ย. 2559 ]186
28 เทศบัญญัติ2560กองการศึกษา [ 27 ก.ย. 2559 ]175
29 เทศบัญญัติ2560กองสาธารณสุข [ 27 ก.ย. 2559 ]168
30 เทศบัญญัติ2560 น.93-98 [ 27 ก.ย. 2559 ]175
31 เทศบัญญัติ 2559 หน้าที่ 25- 52 [ 7 ก.ย. 2558 ]178
32 เทศบัญญัติ 2559 หน้า 53 - 82 [ 7 ก.ย. 2558 ]172
33 เทศบัญญัติ 2559 หน้า 83-86 [ 7 ก.ย. 2558 ]177
34 เทศบัญญัติ2559 หน้า 1-24 [ 7 ก.ย. 2558 ]173
35 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ก.ย. 2558 ]177
36 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553จำแนกตามหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 2555 ]167
37 ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 30 พ.ย. 2553 ]194
38 สารบัญข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 30 พ.ย. 2553 ]173
39 ส่วนที่ 1คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 30 พ.ย. 2553 ]161
 
|1หน้า 2