เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวปนัดดา  พลปัถพี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร.089-7185051