เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายธูป  รอดจอหอ
นายกเทศมนตรีตำบลตลาด
โทรศัพท์ 081-9672318


นายสนอง  ไขโพธิ์
นางวิไล นาคดิลก
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด
โทรศัพท์ 086-2654473
โทรศัพท์ 086-2528118


นายเกริกชัย นิลศิริ
นายสวง  ชวนโพธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตลาด
โทรศัพท์ 086-2463939
โทรศัพท์ 084-6062582