เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ป้องกันอุทกภัยตำบลตลาด ปี2553
วันที่ 4 กันยายน 2553 อบต.ตลาด ร่วมกับชาวบ้าน หมู่ 1 , 2 , 3 , 4 และ 8 ลอกลำบริบูรณ์ทำความสะอาดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ และเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้งสาย ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17