เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึดษาดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


เนื่องด้วยเทศบาลตำบลตลาด นำโดยท่านนายกธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรี                                  ท่านว่าที่ ร.อ.สกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชน ผู้นำชุมชน ได้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 53 คน ในระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 โดยได้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา และศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน ณ บ้านโนนตระโก    หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17