เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2567 ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 


วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลตลาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2567 ตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกของทุกหมู่เหล่าในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา  และเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 บ้านหนองตะคลอง ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17