เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลตลาด จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 8.25 * 11.75 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น เพื่อไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุญาธิคุณต่อสถาบันพระมหากศชษัตริย์ เทศบาลตำบลตลาดได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใหเแก่เทศบาลตำบลตลาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด โดยมีนายธูป รอดจอหอ นากเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23