เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน โดยกิจกรรมทำความสะอาด กำจัดเศษหิน เศษทราย และวัสดุอื่นๆ ที่กีดขวางการจราจรต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23