เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


วันที่ 15 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลตลาด

เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

โดยมีรูปแบบกิจกรรม ดังนี้
1.จัดนิทรรศการการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยมีองค์ประกอบของธนาคารขยะประกอบด้วย
สมุดรับฝากขยะ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ป้ายราคาซื้อขายขยะรีไซเคิล
2. สาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล
3. รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบได้ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทั่วไป
2024-06-11
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23