เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการงดการเผาในพื้นที่เกษตรกร และประชุมจัดตั้งกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตลาด


วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการงดการเผาในพื้นที่เกษตรกร และประชุมจัดตั้งกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลตลาด ระหว่างเทศบาลตำบลตลาด สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลตลาด เพื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้ในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และมีมาตรการห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทำการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือเกิดความไม่ปลอดภัยและเดือดร้อนต่อผู้อื่น  และประชุมรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อพัฒนาด้านการปลูกข้าว การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถผลิตข้าวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อมูลค่าทางการเกษตรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด ชั้น 3

2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23