เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรับฟังติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566


วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาด นำโดย นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด ร้อยโทอำพร จะโนรัตน์ และคณะกรรมการชมรม  เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรับฟังติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดชั้น 3 
      ในการนี้  ทางคณะทำงานชมรมฯ ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด พร้อมรับฟังคำชี้แนะในการดำเนินงาน และรับการประเมินตัวชี้วัดชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ผลการประเมิน "อยู่ในระดับดีมาก"

2023-11-28
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-03
2023-11-02
2023-10-31
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-05