เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลตลาด โดยนายธูป รอดจหอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนบ้านตลาด หมู่ 3 ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณประโยชน์ อาทิเช่น กวาดทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนในหมู่บ้าน เพื่อให้มีความสะอาดและสวยงาม และเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ หมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน

2023-11-28
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-03
2023-11-02
2023-10-31
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-05