เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)


วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายธูป รอดจอหอ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด (องค์กรสาธารณประโยชน์)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ นั้น โดยจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 80 คน และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด

2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-18
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29