เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมกับวัดในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดโคกตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมความร่วมมือของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้

    1. กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big Cleaning Day)

    2. กิจกรรมปลูกต้นไม้

    3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

    4. กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ

     

2023-11-28
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-21
2023-11-03
2023-11-02
2023-10-31
2023-10-19
2023-10-16
2023-10-05