เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน


วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนระดับหมู่บ้าน โดยที่ประชุมพูดถึงที่มาที่ไป  เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายดำเนินกิจกรรม 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน  และตำบลตลาดได้รับการชี้เป้า ที่บ้านบุ หมู่ที่ 1 โดยแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 56 ตัวชี้วัด
      ซึ่งเลขาคณะทำงานได้แนะนำแนวทางหัวข้อแต่ละหัวข้อ มีการดำเนินกิจกรรม ก็ให้รวบรวมภาพถ่าย และเนื้อหาข้อความ  รายงานไปยังอำเภอ เพื่อทางอำเภอจะรวบรวมพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไป

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17