เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บ้านบุ หมู่ 1 ตำบลตลาด ประจำปี 2566


วันที่ 21 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด  พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และผู้แทนชุมชนบ้านบุ  ม.1  ร่วมต้อนรับ  ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการด้านการจัดบริหารชุมชน  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร บ้านบุ หมู่ 1 ตำบลตลาด ประจำปี 2566

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17