เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


เข้าเยี่ยม และส่งมอบเงิน -สิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน


วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลตลาด  และชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด และผู้นำบ้านบุหมู่ 2  ได้เข้าเยี่ยม และส่งมอบเงิน -สิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ณ บ้านบุ ม.2 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17