เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 9 มิถุนายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาดได้ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลตลาด โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตลาด และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ทำให้โครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17