เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566


วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลจตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน  โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นผู้เปิดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน จำนวน 100 คน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลตลาด (ปลูกต้นไม้ริมถนนเลียบเหมืองคลองชลประทาน ม.2)

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17