เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลตลาดได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผอ.รพ.สต.กระฉอด สจ.อำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลตลาด โดยมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีสุขภาพอนามัยและพัฒนาการในทุกด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-18
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29