เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลตลาดได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผอ.รพ.สต.กระฉอด สจ.อำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลตลาด โดยมี นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีสุขภาพอนามัยและพัฒนาการในทุกด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21