เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุสุขภาพดี วิถีไทย


วันที่ 14 มีนาคม 2566  ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลตลาด โดยการกำกับดูแลของเทศบาลตำบลตลาด  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพแบบ 4 smart โดยมีกลุ่มเป้าหมายกว่า 80 คน จัดอบรม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด

2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21