เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


มอบวัสดุเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ


วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลตลาด และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบวัสดุเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ราย นางเคลื่อน นัยวิกุล บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6 อายุ 81 ปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลตลาด เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยต่อไป

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17