เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านประชาชน ม.8


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลตลาด เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านประชาชน ม.8 โดยบูารณาการร่วมกับรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงหลายหน่วยงาน มูลนิธิฮุก 31 และการไฟฟ้านครราชสีมา และสามารถระงับเพลิงจนสงบใช้เวลา 2 ชั่วโมง 

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17