เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการบูรณาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล)


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานให้เแ็นศูนย์กลางในการพัฒนา และบริการทุกช่วงวัยในระดับตำบลพร้อมมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบูรณาการ สวัสดิการสังคม เป็นการร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาชีวิต

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17