เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสนอง ไขโพธิ์ และนางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ส่งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แก่ อสม.ตำบลตลาด ทุกหมู่บ้าน เพื่อใช้ในงานควบคุมโรค ในพื้นที่ตำบลตลาด ต่อไป

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17