เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


วันที่ 4 และ 7 มีนาคม 2565 นายธูป รอดจอหอ นากยเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย นายสนอง ไขโพธิ์ และนางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลตลาด

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17