เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม (แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ) ในการประเมิน ITA ประจำปีฯ 2565


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถาม (แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ) ในการประเมิน ITA ประจำปีฯ 2565 ของประชาขนที่ใช้บริการงานต่างๆของเทศบาลตำบลตลาด กลุ่มตัวอย่างประชาขน จำนวน 40 คน ณ สนง.เทศบาลตำบลตลาด (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ในวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17