เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2565


 คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนทุกวันพูธแรกของเดือน วันที่ 5 มกราคม 2565 เป็นการประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนหน้า ตลอดจนการเพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานให้มีความซื้อสัตย์และความโปร่งใส และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิค 19

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17