เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565


วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ รพสต.กระฉอด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาด ต้อนรับคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนคราาชสีมา ที่เข้าตรวจประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่ ณ ตลาดนงค์เล็ก ตำบลตลาด อำเภืองเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17