เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565


วันที่ 29 ธัยวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลตลาด ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. รพ.สต.กระฉอด เข้าร่วมโครงการฯ และให้บริการอนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ บริเวณริมถนนเส้นทางบ้านบุ - ลองตอง หน้า สนง.เทศบาลตำบลตลาด
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17