เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด  ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลตลาด  ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลตลาด เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-18
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29