เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคเขต 13 แก้ไขปรับปรุงฝายกระตูน้ำบ้านตลาด พื้นที่หมู่ 1


วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำท้องที่ ,อสม. และชาวบ้าน ต้อนรับหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคเขต 13 นายอดิศร นุชดำรง และที่ปรึกษาของคณะท่านฯ รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มาเยี่ยมเยืยนพบปะชาวบ้านที่เดือดร้อนช่วงน้ำท่วมบริเวณลำบูรณ์และพื้นที่โดยรอบ เพื่อทราบปัญหาต่างๆ ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงฝายกระตูน้ำบ้านตลาด พื้นที่หมู่ 1 บ้านบุ
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17