เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ณ ศูนย์ กศน.ตำบลตลาด


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายสนอง ไขโพธิ์ และนางวิไล นาคดิลก รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ,ผอ.รพ.สต.กระฉอด ,อสม. ,จิตอาสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกันทความสะอาด Big Cleaning Day ณ ศูนย์ กศน.ตำบลตลาด เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อาจารย์ ครู และผู้เข้าเรียน
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17